Kontakty

Názov festivalu:Countryfest Jaslovské Bohunice
Organizátor:Obec Jaslovské Bohunice
Miesto konania:Amfiteáter Jaslovské Bohunice
E-mail:kultura@jaslovskebohunice.sk

Hudobná dramaturgia a organizácia

Zodpovedá:Roman Áč
E-mail:e-mail:roman@banjo.sk

Sprievodné podujatia

Zodpovedá:Jozef „Didi“ Gálik
E-mail:galik.jozef@javys.sk

Koordinácia bezpečnosti festivalu

Zodpovedá:Marián Bugár
E-mail:bugar.marian@gmail.com